Giedriaus Budgino blogas

Sevilijos Futbolo Akademija

sevilla-futbolo-akademija

Skiriu savo sūnui Vincentui

Šiame straipsnelyje rašysiu apie tai, kaip vyksta darbas Sevilla Club de Futbol akademijoje. Susipažinsime su šios Akademijos filosofine, metodologine ir pedagogine darbo veiklos strategija.

Sevilijos futbolo klubas buvo įkurtas 1905 metais Pietų Ispanijos Andalūzijos regione. Šiuo metu klubas išgyvena vieną iš sėkmingiausių savo laikotarpių. Sevilijos futbolo klubas triumfavo Europos lygoje 2006, 2007, 2014, 2015 ir 2016 metais.

Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.

Kinų patarlė

Akademijoje komandos pradedamos formuoti nuo U8 ir eina iki Sevilla Atletico komandos, kuri yra rezervas pagrindinei komandai. Įdomu tai, kad Sevilla Atletico yra vienintelė rezervinė komanda, kuri šį sezoną rungtyniauja antrame pagal pajėgumą Ispanijos futbolo čempionate. Iš viso Akademijoje veikia  24 komandos, treniruotes lanko apie 400 vaikų, dirba daugiau kaip 100 trenerių ir visas darbas vyksta miesto pakraštyje įsikūrusiame „Jose Ramon Cisneros Palacios“ centre.

jose-ramon-cisneros-centras
Jose Ramon Cisneros Palacios centras.

Įdomu tai, kad didžioji dalis trenerių, dirbančių Akademijoje, dirba „ne visu etatu“, o pagrindiniu dienos metu dirba darbuose, kurie visai nesusiję su futbolu. Akademijos darbui vadovauja buvęs Sevilla FC žaidėjas Pablo Blanco ir Ramon Rodriguez.

Tobulėja treneriai – tobulėja žaidėjai

Egzistuoja daug veiksnių, kurie turi įtakos jauno žaidėjo vystymuisi ir mokymuisi. Kai kuriuos iš šių veiksnių galima nesunkiai kontroliuoti ir planuoti, pvz., treniruočių užsiėmimai, mityba, fizinis rengimas, taktinis ir techninis mokymas. Kiti veiksniai, tokie kaip žaidėjo aplinka ir gyvenimo būdas už aikštelės ribų yra sunkiau sukontroliuojami. Įrodyta, kad tokioje situacijoje didelį ir teigiamą vaidmenį gali atlikti treneris, kuris turi galimybę skatinti ir mokyti vaikus elgtis pozityviai „už futbolo“ ribų. Šioje vietoje didelį vaidmenį atlieka paties trenerio mokymasis ir tobulėjimas, jeigu norima turėti pozityvią įtaką jauniesiems futbolo žaidėjams.

Žaidime žaidimo mokytoju yra ne mokytojas, o pats žaidimas.

Pierre Parlebas

Sevilijos futbolo Akademija supranta, kad tam norint paruošti aukšto lygio žaidėjus, reikia tuo pačiu ruošti ir aukšto lygio trenerius. Jau aštuonis metus Akademija vykdo dvi programas, kurių centre yra žaidėjų ir trenerių tobulėjimas. Taigi, susipažinkime su šių programų svarbiausiomis idėjomis ir principais.

1 principas: kokį žaidėją norime paruošti?

Žaidėjo ugdymas yra ilgalaikis procesas ir tam, kad šis procesas būtų kuo mažiau sudėtingas ir painus, būtina išsiaiškinti koks yra ugdymo tikslas. Sevilijos futbolo Akademija darbą pradėjo užduodama sau labai svarbų klausimą: Kokį žaidėją mes norime paruošti?

Tam, kad į šį klausimą būtų galima teisingai atsakyti, pirmiausia reikia išsiaiškinti ko reikalauja futbolo žaidimas ir su kokiais pagrindiniais iššūkiais turi susidoroti žaidėjas aukščiausiame lygyje. Sevilijos futbolo klubas labai smulkiai išnarpliojo futbolo sportą, tam, kad turėtų galimybę aiškiai atsakyti į sau išsikeltą klausimą.

Futbolas, tai žaidimas, kurio metu žaidėjas ar visa komanda priima sprendimus, kurių pareikalauja nuolat kylančios nenumatytos situacijos ir kiti žaidimo iššūkiai.

Futbolo sportą galima apibūdinti šiomis ypatybėmis:
 • Nuolatinė interakcija tarp skirtingų futbolo elementų, tokių kaip varžovai, komandos draugai, erdvė, kamuolys ir kt., sukuria skirtingas taktines situacijas, kurios sprendžiamos atliekant futbolo veiksmus. Vadinasi, futbolo technika, tai priimto sprendimo įgyvendinimas.
 • Visoje šioje sąveikoje tarp futbolo elementų, svarbų vaidmenį atlieka ne tik atskiras žaidėjas (individuali dimensija), bet ir visa komanda (kolektyvinė dimensija).
 • Žaidėjo užimama erdvė aikštėje nuolat kinta.
 • Komandos kolektyvinis judėjimas aikštėje sukuria begalę galimų kombinacijų. Tokia „begalė“ sukuria didelį nežinomybės lygį; nežinoma kaip bus sužaista tam tikroje situacijoje.
 • Futbolas dinamiškas žaidimas. Sėkmingą futbolo žaidimą lemia gebėjimas analizuoti žaidybines situacijas ir gerų sprendimų priėmimas. Futbolo žaidimas iš žaidėjų pareikalauja daug kognityvinių resursų.

Kai Sevilijos futbolo Akademija išanalizavo futbolo žaidimo ypatybes, kitu jų žingsniu tapo aiškiai apibrėžti kokio tipo žaidėją jie nori paruošti tiek individualiu lygmeniu, tiek komandiniu. Akademijai buvo aišku, kad jie nori žaidėjo „eksperto“, kuris gebėtų spręsti nenumatytas situacijas ir susidoroti su iššūkiais, kuriuos jam pateikia žaidimas.

Sevilijos Akademija „ekspertu“ laiko tą, kuris a) turi aukštus suvokimo gebėjimus; b) geba atrinkti svarbiausią informacija esančią žaidybiniame kontekste; c) dėmesį koncentruoja į atsako paruošimą susiklosčiusiai žaidybinei situacijai; d) reikia mažiau pastangų ir organizmo resursų informacijos apdorojimui; e) futbolo įgūdžiai atliekami automatiškai.

Komandiniame lygmenyje Akademija nesivaikė kurios nors vienos taktinės sistemos, bet norėjo, kad visos komandos žaistų pagal tą patį vieningą žaidimo modelį. Akademija tiki, kad žaidimas pagal vieną taktinę sistemą, pvz., 4-4-2, 4-2-3-1 ir kt.,  gali riboti ne tik žaidėjo vystymąsi, bet ir trenerio. Akademija siekia nustatyti tam tikras žaidimo technines – taktines gaires, kuriomis būtų vadovaujamasi skirtingomis žaidimo fazėmis. Toks žaidimo modelis suteikia Akademijai galimybę a) naudoti skirtingas taktines sistemas, atsižvelgiant į komandos amžiaus grupę ar jos pajėgumą; b) leisti žaidėjams žaisti skirtingose pozicijose iki 16-17 metų; c) paruošti žaidėjus, kurie yra visiškai paruošti fiziškai, techniškai, taktiškai, emociškai ir socialiai.

Sevilijos futbolo akademijos žaidimo modelis pasižymi šiomis savybėmis:
 • Maksimalus laikas praleistas su kamuoliu. Tai pagrindinis principas kuo remiantis ruošiamasi treniruotėms. Šio principo laikomasi ir rungtynių metu: žaidimas pradedamas nuo vartininko, įžaidžiami „trumpi“ baudos smūgiai ir pan.
 • Įvairių aikštelės zonos stebėjimas ir analizė tam, kad būtų įgyta kiekybinė žaidėjų persvara tiek ginantis, tiek atakuojant.
 • Tokių taktikos principų naudojimas, kaip kompaktiška gynybinė linija, gylis ir plotis atakuojant.
 • Nuolatinis žaidėjų ir kamuolio judėjimas, kuris pasireiškia erdvės sukūrimu ir jos užėmimu ir tarpų ieškojimas perdavimams atlikti.
 • Atkaklumas bandant atsikovoti prarastą kamuolį.
 • Varžovų privertimas žaisti per kraštus, uždaryti tarpus, kuriais pasinaudoję varžovai galėtų atlikti perdavimus per vidurį.

2 principas: kokiais metodais bus ruošiamas žaidėjas?

To, kas mums neįmanoma, galbūt paprasčiausiai nesistengiame padaryti.

Johanas Wolfganas von Gėtė

Išanalizavę futbolo žaidimą ir aiškiai išsiaiškinę kokį žaidėją nori paruošti, Akademijai teko atsakyti į kitą klausimą kokiu būdu ir metodu tai bus padaryta: kuri pedagoginė metodika padėtų geriausiai pasiekti išsikeltą tikslą?

Akademija apsvarstė eilę pedagoginių metodologijų ir pasirinko „Žaidimų mokymas supratimui“ modelį (Teaching Games for Understanding), kurį 1982 metais sukūrė D. Bunker ir R. Thorpe. Šis modelis pasižymi tuo, kad jis visiškai orientuotas į žaidimą, jo centre yra mokinys ir jis turi daug sąsajų su konstruktyvistiniu požiūriu į mokslą.

Akademija tiki, sėkmingą pasirodymą lemia ne techninis meistriškumas, bet gilus žaidimo supratimas, kuris veda prie suvokimo, kad techniniai įgūdžiai tėra tik priemonė padedanti įgyvendinti taktinius ir strateginius reikalavimus, kuriuos kelia žaidimas.

Akademija neskirsto futbolo į techniką ir taktiką. Treniruočių metu nereikėtų viso dėmesio skirti technikai arba taktikai, kaip atskiroms žaidimo dalims, jas reikia treniruoti kartu kaip vieną visumą. Kiekvienoje treniruotėje, pratime, rungtynėse, atskirose žaidimo fazėse, atliekant individualius ir komandinius veiksmus, neįmanoma futbolo padalinti į techniką ir taktiką. Futbolas yra vientisas žaidimas ir jis nedalomas. Žaidėjai visko turi mokytis kartu, tuo pačiu metu.

3 principas: kokie treniravimo principai būtų tinkami norint įdiegti pasirinktą pedagoginę metodiką?

Patirtis nepriklauso nuo to, kiek daug dalykų mes matėme, bet nuo to, kiek dalykų mes apmąstėme.

Jose Maria Pereda

Kai Sevilijos futbolo Akademija apsisprendė dėl treniravimo metodikos, t.y. Žaidimų mokymo supratimui, kitu jų klausimu tapo: kokie metodologiniai treniravimo principai būtų tinkamiausi pasirinktai treniravimo metodikai?

Pagrindiniai Akademijos treniravimo metodologijos principai:
 • Pagrindiniais treniruotės ir visų pratimų elementais turi būti kamuolys, varžovai, komandos draugai ir erdvė. Kamuolys visą treniruotę turi būti žaidime/pratime. Tai reiškia, kad Akademija atsisako tradicinių pratimų, kurie orientuoti į fizinį ruošimą. Treneriams buvo nurodyta nedaryti fizinio rengimo principų, kurie savyje neturi žaidimui būdingo konteksto.
 • Mokymasis yra cikliškas procesas ir jis nuolat turi būti peržiūrimas/analizuojamas. Sezono metu mokymo turinys nėra suskirstytas į atskirus blokus. Visi žaidimo elementai mokomi vienu metu.
 • Treniruočių ciklas planuojamas remiantis Akademijos žaidimo modelio principais ir sub-principais. Izoliuoti techniniai ir taktiniai pratimai yra nenaudojami.
 • Treniruočių pratimai žaidėjams visada turi kelti klausimą: ką?, kaip?, kada? ir kodėl?. Beprasmiai technikos ir taktikos pratimai yra uždrausti. Visi pratimai turi ugdyti įgūdį, ypač svarbu ugdyti supratimą kaip?, ką? ir kodėl?.
 • Tokie elementai kaip suvokimas, periferinis matymas, sprendimų priėmimas, dėmesys, koncentracija ir t.t. turi dominuoti nuo treniruotės pradžios iki pabaigos. Akademija siekia, kad treniruotė žaidėjui keltų didelius kognityvinius reikalavimus.
 • Kiekviena treniruotė turi būti kokybiška ir intensyvi. Pasiruošimas treniruotei vyksta atsakingai ir iš anksto tikrinama ar ji pasižymės kokybe ir intensyvumu.
 • Puolimo ir gynybos pratimai vienas be kito neatliekami. Mokant puolimo, pratime turi būti ir gynyba. Visi pratimai turi atkartoti tikras varžybines situacijas.
 • Treniruočių užduotys ir pratimai turi pasižymėti kintamu sudėtingumu: keičiamas erdvės/ploto dydis, keičiamos taisyklės ir sąlygos, keičiamas žaidėjų skaičiaus pranašumas (2v1, 3v1, 4v2 ir t.t.) Visų šių elementų pokyčiais galima keisti kognityvinį krūvį, kuris tenka žaidėjui.
sevilla-vaiku-komanda
Sevilijos futbolo Akademijos vaikų komanda

4 principas: kokie treneriai tinkamiausi Akademijai?

Visi iki šiol kelti klausimai priveda iki paskutinio: koks treneris reikalingas, kad jis sugebėtų dirbti pagal Akademijos darbo principus? Akademijai reikalingi treneriai, kurie sugebėtų tinkamai atrinkti žaidimo scenarijus treniruotėms, kurie labiausiai skatintų žaidėjų vystymąsi.

Akademija pradėdama įgyvendinti naują treniravimo metodologiją turėjo nuspręsti ar Akademijoje dirbantys treneriai sugebės įgyvendinti „revoliuciją“ ir dirbti remiantis klubo žaidimo modeliu, ar jie tiesiog liks savo „komforto zonoje“. Akademija tiki, kad treneris yra viena svarbiausių figūrų žaidėjo mokymosi procese. Treneris yra jungtis, kuri jungia vaiką su sportu. Treniravimas reikalauja didelės pedagoginės atsakomybės.

Pagrindinės trenerio kompetencijų dimensijos:
 • Techninė ir psicho-pedagoginė dimensija: tai kompetencijos, kurios susijusios su žiniomis apie sportą (technika, taktika, fizinis rengimas ir t.t.). Psicho-pedagoginės kompetencijos, tai: užduočių formavimas; įvertinimas; įgūdžių įdiegimas; elgesio, o ne asmens korekcija; pozityvus paskatinimas, stebėjimas ir analizė ir t.t.
 • Vadovavimo dimensija: žinios ir asmeninis gebėjimas valdyti visus treniruotės aspektus. Pvz., grupės organizacija, laiko valdymas, kelionių planavimas. Trumpai tariant, tai gebėjimas spręsti problemas, o ne jas kurti.
 • Asmeninė-emocinė dimensija: asmeniniai gebėjimai, kurie palengvintų pozityvių santykių kūrimą su kitais ir gebėjimas motyvuoti kitus.

Akademija galvodama apie trenerius turėjo du pasirinkimus. Vienas iš jų – rasti patyrusius trenerius, kuriems Sevilijos FC nėra „širdyje“, kurie nežino klubo gyvenimo ypatybių ir istorijos ir kurie darbą šioje Akademijoje panaudotų savo karjeros darymui. Kitas pasirinkimas – tai ilgalaikis projektas, kurio metu klubas augintų savo paties trenerius, kurie pažįsta klubą, žino jo filosofiją ir istorinį kontekstą. Tai vietiniai treneriai. Šio pasirinkimo trūkumas tas, kad prireiks daugiau laiko, kol jiems bus „įdiegta“ naujoji treniravimo metodologija. Pasvarstę, klubas pasirinko antrą variantą – savo vietinius trenerius.

Tam, kad Akademija užsiaugintų „savo“ trenerį, Akademijos metodologinis skyrius paruošė trenerių mokymo programą. Tam, kad ji būtų sėkminga, programa buvo įgyvendinta dviem fazėmis.

Pirmoji fazė. Šioje fazėje treneriai turėjo suprasti, kad Akademija turi vieną bendrą tikslą – paruošt „ekspertą“ žaidėją pirmai komandai. Jeigu treneriai nepritars šiam tikslui ir nebus kooperatyvūs, tai šis tikslas bus nepasiektas. Akademija skyrė daug laiko trenerių pažinimui, bendravimui su jais. To buvo siekiama, kad jie savo noru priimtų Akademijos darbo principus, o ne tai, kad jiems atrodytų, jog tie principai jiems yra primesti per prievartą.

Antroji fazė. Šioje fazėje metodologinis skyrius siekė pašalinti netinkamą trenerių pedagoginę elgseną, kuri nesutapo su klubo principais. To buvo siekiama analizuojant ir taisant treniruotes bei treneriams buvo paaiškinta, kad Akademija dirba remdamasi „Žaidimų mokymu supratimui“ metodologija. Antroje fazėje metodologinis skyrius daug ir dažnai individualiai bendravo su treneriais ir tų pokalbių metu buvo keičiamasi idėjomis. Treneriams nuolat buvo siūloma pagalba ruošiantis treniruotėms.

Akademijai pavyko sėkmingai įgyvendinti trenerių mokymo programą dėka artimo ir kasdienio bendravimo su jais. Nuolatinis bendravimas ir keitimasis idėjomis padėjo treneriams priimti Akademijos siūlomą treniravimo metodologiją.

***  *  ***

Per pastaruosius 10 metų Sevilijos futbolo klubo Akademija paruošė apie 40 „ekspertų“ žaidėjų. 2012-2015 metais Akademija iš parduotų žaidėjų klubui uždirbo apie 5o mln. eurų (Sergio Ramos – Real Madrid; Jesus Navas – Manchester City; Jose Antonio Reyes – Arsenal, Athletic Madrid; Antonio Marchena – Valencia, Villareal). Puikų Akademijos darbą įrodo ir tai, kad nacionalinių ir regioninių čempionatų nugalėtojais tampa Sevilijos futbolo Akademijos auklėtiniai.

Treneris Giedrius

@TrenerisG

Šaltinis:

International Sport Coaching Journal: Athlete and Coach Development in the Sevilla Club de Futbol Youth Academy: A Value-based Proposition (2016).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *